سامانه آموزشی هم آموز

امیرمسعود محسنی

مطالب تدریس شده توسط این دانش آموز

شایان فرهنگ پژوه

مطالب تدریس شده توسط این دانش آموز

صالح مهدی

مطالب تدریس شده توسط این دانش آموز

ارشیا نباتی پور

مطالب تدریس شده توسط این دانش آموز

مسیح حاتمی

مطالب تدریس شده توسط این دانش آموز

محمد مهدی میرزائی

مطالب تدریس شده توسط این دانش آموز

امیرنامی کوشافر

مطالب تدریس شده توسط این دانش آموز

امیرحسین شمس

مطالب تدریس شده توسط این دانش آموز

سید ماهان موسوی

مطالب تدریس شده توسط این دانش آموز

رهام طهرانی نژاد

مطالب تدریس شده توسط این دانش آموز

نیکیار دردشتی نیا

مطالب تدریس شده توسط این دانش آموز

سیددانیال احمدی

مطالب تدریس شده توسط این دانش آموز

  دبیرستان اقتصاد در جنوب شهر اصفهان در همسایگی سازمان فنی حرفه ای قرار دارد. این موقعیت امتیازهای ویژه ای به این دبیرستان می بخشد. هوایی پاکیزه تر، دسترسی بی فاصله به خط متروی شمال جنوب، حیاطی بزرگ واقع در محوطه ی سبز و آرام،امکان استفاده از آزمایشگاه های فناوری و کارگاه های متعدد سازمان فنی حرفه ای،مدرسه ی اقتصاد را بی همتا می کند.

  آدرس:

  اصفهان ،خیابان هزار جریب،خیابان کارگر،جنب سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان ، دبیرستان اقتصاد

  تلفن

  031-36703630

  ایمیل

  info@eghtesadschool.ir