سامانه آموزش معلمان (متوسطه اول)

ارتباط بین معلم و دانش آموز، ثبت نمرات، ثبت تکلیف، حضور و غیاب و...

سامانه دانش آموزان (متوسطه اول)

دریافت گزارش لحظه ای از وضعیت دانش آموز

سیستم نمره دهی مهارتی (متوسطه اول)

ثبت ماهیانه نمرات مهارت

سامانه آموزش معلمان (متوسطه دوم)

ارتباط بین معلم و دانش آموز، ثبت نمرات، ثبت تکلیف، حضور و غیاب و...

سامانه دانش آموزان (متوسطه دوم)

دریافت گزارش لحظه ای از وضعیت دانش آموز

سیستم نمره دهی مهارتی (متوسطه دوم)

ثبت ماهیانه نمرات مهارت

هدف دبیرستان اقتصاد فراهم ­آوردن آموزشی انسان-محور است که در آن هر دانش ­آموز فرصت می­ یابد خود را کشف کند و زندگیِ یگانه­ ای را که برایش به دنیا آمده، عینیت ببخشد استعدادهای ویژه­ ی خود را دریابد و برای توانمندی خود بکوشد. تشخیص توانایی­های ویژه­ ی دانش­ آموزان به عهده­ ی ما است ولی تصمیم به جای ایشان در حوزه­ ی اختیار ما نیست. ­زمینه ی ژنتیکی وتربیتی هر کس به او ویژگی ­های بخشیده که او را از دیگران ممتاز می ­کند. در یک نظام آموزشی انسان محور هیچ چیز از این پسندیده­ تر از این نیست که دانش ­آموختگان آن در توانایی ­ها و شخصیت با یک­دیگر متفاوت باشند ولی هر کس به اندازه ­ای که می­ تواند و در راهی که ویژه ­ی او است ببالد.

  دبیرستان اقتصاد در جنوب شهر اصفهان در همسایگی سازمان فنی حرفه ای قرار دارد. این موقعیت امتیازهای ویژه ای به این دبیرستان می بخشد. هوایی پاکیزه تر، دسترسی بی فاصله به خط متروی شمال جنوب، حیاطی بزرگ واقع در محوطه ی سبز و آرام،امکان استفاده از آزمایشگاه های فناوری و کارگاه های متعدد سازمان فنی حرفه ای،مدرسه ی اقتصاد را بی همتا می کند.

  آدرس:

  اصفهان ،خیابان هزار جریب،خیابان کارگر،جنب سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان ، دبیرستان اقتصاد

  تلفن

  031-36703630

  ایمیل

  info@eghtesadschool.ir