بلاگ

کلاس های تابستانی دبیرستان اقتصاد

تابستان که می آید کلی زمان هست برای تفریح، استراحت و آزاد بودن از قید و شرایط مدارس که نفس تو را بریده اند! نزدیک آخرین امتحانات که می شود دلت می تپد برای بیدار نشدن صبح زود و خوابیدن تا لنگ ظهر. ولی باید بپذیری بدون آموزش زندگی بی معنا و بیهوده می شود. روزی که در آن چیزی یاد نگیری، تلف شده است. مدرسه اقتصاد تصمیم گرفته تا مجموعه ای از کلاس های تابستانی را برگزار کند. این مجموعه متنوع برای انواع سلیقه ها طراحی شده و امیدواریم بتوانی از میان آنها، تعدادی را که به سلیقه تو نزدیک تر است انتخاب کنی. برای هر درس توضیحی داده شده تا بتوانی با نگاه دقیق تری درس هایت را انتخاب کنی.
یادت باشد: " در زندگی هیچ زمانی را برای یادگیری از دست نده"

  دبیرستان اقتصاد در جنوب شهر اصفهان در همسایگی سازمان فنی حرفه ای قرار دارد. این موقعیت امتیازهای ویژه ای به این دبیرستان می بخشد. هوایی پاکیزه تر، دسترسی بی فاصله به خط متروی شمال جنوب، حیاطی بزرگ واقع در محوطه ی سبز و آرام،امکان استفاده از آزمایشگاه های فناوری و کارگاه های متعدد سازمان فنی حرفه ای،مدرسه ی اقتصاد را بی همتا می کند.

  آدرس:

  اصفهان ،خیابان هزار جریب،خیابان کارگر،جنب سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان ، دبیرستان اقتصاد

  تلفن

  031-36703630

  ایمیل

  info@eghtesadschool.ir