اطلاعات ارتباطی

ایمیل | info@eghtesadschool.ir |

شبکه های اجتماعی : 

تلفن تماس | 36703630-031

مدیریت داخلی : 200

معاونت اجرایی داخلی: 201

معاونت آموزشی داخلی : 202

آدرس | اصفهان ،خیابان هزار جریب،خیابان کارگر،جنب سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان ، دبیرستان اقتصاد

موقعیت دبیرستان

به ما ایمیل بفرستید

تاکسی بگیرید و به دبیرستان اقتصاد بیایید