اطلاعات ارتباطی

ایمیل | info@eghtesadschool.ir |

شبکه های اجتماعی : 

تلفن تماس | ۳۶۷۰۳۶۳۰-۰۳۱

مدیریت داخلی : ۲۰۰

معاونت اجرایی داخلی: ۲۰۱

معاونت آموزشی داخلی : ۲۰۲

آدرس | اصفهان ،خیابان هزار جریب،خیابان کارگر،جنب سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان ، دبیرستان اقتصاد

موقعیت دبیرستان

به ما ایمیل بفرستید

تاکسی بگیرید و به دبیرستان اقتصاد بیایید