گالری تصاویر

شطرنج سیمولتانه 4

شطرنج سیمولتانه 3

شطرنج سیمولتانه 2

شطرنج سیمولتانه 1

چهارمین کارگاه دبیران

بازدید معاون وزیر کار

اردوی شب در مدرسه

آشنایی با دبیرستان اقتصاد

طبیعت گردی دانش آموزان

برگزاری کلاس ها در طبیعت

بازدید وزارت کشور و یونیسف

نمایشگاه کتاب

فعالیت مدرسه 3

فعالیت مدرسه 2

فعالیت مدرسه 1

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت دیدار اقتصاد ایرانیان می باشد