آنچه من را بر آن داشت تا چند خطی بنویسم یادآوری برخی نکات به خودم است.

روز چهارشنبه که داشتم با دانش آموزان در مراسم صبحگاهی صحبت میکردم بابت روز معلم به آنها تبریک گفتم و از دیدگاه من که نقش معلم را تسهیلگر میدانم موضوع عیجبی نیست.

ما در مدرسه اقتصاد گزینش علمی نداشته ایم و این موضوع فرصت بی نظیری را به ما داده تا بدون مقایسه بین دانش آموزان (که خود عامل مهمی در اضطراب ها و بیماری هاست) فرآیند آموزشی را پیش ببریم.

رشد مهارتهای زندگی، مهمترین پروژه ما در مدرسه اقتصاد بود. این باور را داشتیم که اگر دانش آموزان بتوانند تفکر حل مسئله، تفکر انتقادی و سیستمی، مهارت همدلی و ارتباط موثر را بیاموزند میتوانند در مورد آموزشهای علمی مطمئن تر و قوی تر پیش بروند.

مدرسه اقتصاد در زمان فعالیت کوتاه خود دستاوردهای مهمی داشته است. که مهمترین دستاورد به عقیده من، حال خوب دانش آموزان است. وقتی یک دانش آموز با حال خوب به مدرسه می آید یعنی می توان برای او محیط آموزشی را فراهم نمود که با توجه به ویژگیهای فردی او، خلاقیتش در زمینه ای که کار گشاست رشد کند.

ما در دبیرستان اقتصاد توانسته ایم این باور را اجرا کنیم که: معلم کسی نیست که دانش و مهارت را به دیگران منتقل می‌کند، بلکه کسی است که به دیگران کمک می‌کند تا دانش و مهارت خود را کسب کنند.

یادگیری فرآیندی پیچیده است و متغیرهای بسیاری بر آن تأثیر می گذارند؛ متغیرهایی که هرکدام بر دیگری اثر متقابل دارند. ِ یادگیری فعالیت فردی نیست، فرآیندی است که در متن کلاس درس، مدرسه و جامعه اتفاق می افتد. معلم، به عنوان یکی از متغیرهای کلاس، وظیفه دارد در نقش یک «واسطه» میان متغیرهای بیرون از کلاس و دانش آموزان فرآیند یادگیری در دانش آموزان را تسهیل کند.

معلم و دانش آموزان مجموعه ای از نیازها و ویژگی های جسمی، اجتماعی، عاطفی و ذهنی خود را سر کلاس می آورند. این ها بر چگونگی تعامل معلم و دانش آموزان با یکدیگر و به تبع آن بر فرآیند یادگیری تأثیر می گذارند. معلم هرچه بیشتر بتواند درباره ی خودش، نیازهایش، فلسفه ای که در مورد آموزش دارد و ویژگی های دانش آموزانش بیاموزد، بهتر می تواند فرآیند یادگیری دانش آموزان را تسهیل کند. این بخشی از نقش فراگیری معلم است و این فراگیری او را در ایفای نقش تسهیلگری یاری می کند.

از آنجایی که باور داریم گروه همسالان بهترین مرجع برای یادگیری هستند، با تیم سازی و آموزشهای مربوطه توانسته ایم رشد قابل توجهی را در موضوعات علمی داشته باشیم.

حالا شاید متوجه شده باشید که چرا روز معلم را به همه دانش آموزان تبریک میگویم.

امیدوارم همیشه آموختن صفتی باشد که دانش آموزان، معلمان و والدین دبیرستان اقتصاد به آن نامیده می شوند.

با تشکر – آرش رحیمی