اهداف

هدف دبیرستان اقتصاد فراهم ­آوردن آموزشی انسان-محور است که در آن هر دانش ­آموز فرصت می­ یابد خود را کشف کند و زندگیِ یگانه­ ای را که برایش به دنیا آمده، عینیت ببخشد استعدادهای ویژه­ ی خود را دریابد و برای توانمندی خود بکوشد. تشخیص توانایی­های ویژه­ ی دانش­ آموزان به عهده­ ی ما است ولی تصمیم به جای ایشان در حوزه­ ی اختیار ما نیست. ­زمینه ی ژنتیکی وتربیتی هر کس به او ویژگی ­های بخشیده که او را از دیگران ممتاز می ­کند. در یک نظام آموزشی انسان محور هیچ چیز از این پسندیده­ تر از این نیست که دانش ­آموختگان آن در توانایی­ها و شخصیت با یک­دیگر متفاوت باشند ولی هر کس به اندازه­ای که می­ تواند و در راهی که ویژه ­ی او است ببالد. آموزش یک نوجوان در این دبیرستان با این نگاه دنبال می ­شود که او اندیشیدن و گفت­وگو را تمرین کند و با روش­های تجربی و منطقیِ کنکاش و نقد علمی آشنا شود، نه آن که به گنجینه ­ای از اطلاعات مرده و بی­روح از دست ­آوردهای دانشمندان تبدیل شود.

هدف ما در دبیرستان اقتصاد کاشتن بذر کارآفرینی در مساعدترین سن ممکن در دانش ­آموزان است. با کمک بهترین معلمان و با هدایت اساتید دانشگاه، دانش­ آموزان ما با مبانی علم اقتصاد آشنا شده و با ذهنی روشن قادر به ساختن آینده­ ی خود خواهند ­بود.

از هدف­های یک نظام آموزشی نتیجه­ گرا و انسان-محور توانمندساختن دانش ­آموزان برای کار کردن، ثروت ساختن و تاثیر بر محیط اجتماعی و اقتصادی است. زمینه­ سازی برای کار و کمک به درک جنبه­ های اقتصادی آموزش به دانش ­آموخته­ ی دبیرستان اقتصاد کمک می­ کند تا ادامه­ی تحصیل خود در دانشگاه را “انتخاب” کند و برای هدفی فراتر از “پذیرش در هر رشته” بکوشد.

هدف، پروردن جوانانی است که برای بهترکردن جهان می­ کوشند؛ از طبیعت، جامعه و تاریخ درک درستی دارند؛ در جهانی یکپارچه، شهروندانِ جهان هستند دل­بسته ­ی فرهنگ محلی خود ولی ­فارغ از تنگ ­نظری و تعصب؛ به محدویت­های طبیعی برای زندگی روی کره­ ی زمین آگاه هستند و خلاقیت خود را در راه کنارآمدن آشتی­ جویانه با طبیعت به کار می­ گیرند.

هدف این مدرسه تربیت افرادی است که می­ توانند نقادانه فکر کنند، فعالانه با دیگران ارتباط برقرار کنند، در محیط اجتماعی مؤثر باشند و در بهبود کیفی زندگی خود و دیگران مشارکت کنند. فکر و شخصیت دانش ­آموزان، هر دو، بر آینده ­ی ایشان و محیط­شان اثرگذار اند. مدرسه­ی اقتصاد می­ کوشد درس و کلاس را به تمرینی برای خردورزی تبدیل کند، و بازی و کارهای فوق برنامه را به تمرینی برای تصمیم­ گیری. تربیت رهبران علمی و اقتصادی فردا تنها با این تمرین ممکن است.

مدرسه چیزی فراتر از یک ساختمان، محیطی است برای رودررو شدن با واقعیت، برای تمرین­ انجام کارهای بایسته و درخور، و برای فراهم­ کردن درکِ درستی از مسؤولیت­ پذیری و کنش مسؤولانه و مؤثر در میان هم­سالان. از این رو است که مدرسه ­ی اقتصاد در پذیرش دانش ­آموزان گزینشِ علمی نمی­ کند.

هدف نظام آموزشی مدرسه­ ی اقتصاد زمینه­ سازی برای رشد توانایی­ های ویژه­ ی هر دانش ­آموز و بالیدن او به عنوان یک شهروند مؤثر در شهر و دیار خود و در پهنه­ ی جهان است.