برگزاری اولین کارگاه آموزش و ارزیابی متقاضیان همکاری با دبیرستان اقتصاد

با تشکر از متقاضیانی که در پاسخ به اطلاعیه مورخ ۲۱ خردادماه 1398 طرح درس روزانه و سالانه خود را قبل از تاریخ ۲۸خردادماه ارسال کرده­ اند، دعوت می ­شود که با سه نسخه از تصویر طرح درس­ های سالانه و روزانه ­ی ارسالی، مطابق با برنامۀ زمان­بندی زیر در دبیرستان اقتصاد حضور یابند.

یادآوری می­ شود که شرکت در این کارگاه هیچ گونه حقی برای همکاری در دبیرستان اقتصاد ایجاد نمی‌کند.

روز وتاریخساعتخانم / آقارشته
شنبه 15 تیرماه8:30 صبحخانم هاریاضی | زبان انگلیسی
یکشنبه 16 تیرماه8:30 صبحخانم هاسایر رشته ها
دوشنبه 17 تیرماه8:30 صبحآقایانهمه رشته ها

اسامی متقاضیانی که طرح درس خود را پیش از تاریخ 28 خردادماه ارسال کرده ­اند در جدول پیوست نوشته شده است. بدیهی است نام متقاضیانی که طرح درس خود را بعد از تاریخ یاد شده ارسال کرده ­اند در این فهرست وجود ندارد و در صورت نیاز، در مراحل بعد با ایشان تماس گرفته خواهد شد.