به اطلاع دانش آموزان و اولیاء محترم می رسانیم:

برنامه های آزمون آنلاین پایانی نیم سال دوم به صورت فایل ضمیمه در همین اطلاعیه جهت آگاهی از زمان آزمون های دروس ارسال می شود.

برنامه امتحانی پایه هفتم

یرنامه امتحانی پایه هشتم