به اطلاع آن دسته از دانش آموزانی که مرحله مصاحبه دبیرستان اقتصاد را با موفقیت طی نموده اند ، می رساند مدارک زیر را جهت ادامه مراحل ثبت نام و تکمیل پرونده به معاون اجرایی دبیرستان تحویل دهند.

مدارک مورد نیاز:

1- اصل و کپی شناسنامه دانش آموز

2- اصل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه پدر و مادر

3- اصل و کپی کارت ملی پدر و مادر

4- اصل کارنامه و گزارش های پیشرفت تحصیلی پایه ششم ابتدایی

5- شش قطعه عکس 3 در 4 پشت نویسی شده و سی دی عکس دانش آموز

6- شناسنامه سلامت دانش آموز به تاییدیه پزشک

7- فیش واریزی پیش پرداخت به مبلغ 40 میلیون ریال (چهار میلیون تومان) به حساب 1-447501-9991-1311 بانک گردشگری شعبه اصفهان بنام شرکت دیدار اقتصاد ایرانیان

*همچنین امکان پرداخت و واریز وجه در دستگاه کارت خوان مدرسه وجود دارد*