به اطلاع آن دسته از دانش آموزانی که مرحله مصاحبه دبیرستان اقتصاد را با موفقیت طی نموده اند ، می رساند مدارک زیر را جهت ادامه مراحل ثبت نام و تکمیل پرونده به معاون اجرایی دبیرستان تحویل دهند.

مدارک مورد نیاز:

۱- اصل و کپی شناسنامه دانش آموز

۲- اصل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه پدر و مادر

۳- اصل و کپی کارت ملی پدر و مادر

۴- اصل کارنامه و گزارش های پیشرفت تحصیلی پایه ششم ابتدایی

۵- شش قطعه عکس ۳ در ۴ پشت نویسی شده و سی دی عکس دانش آموز

۶- شناسنامه سلامت دانش آموز به تاییدیه پزشک

۷- فیش واریزی پیش پرداخت به مبلغ ۴۰ میلیون ریال (چهار میلیون تومان) به حساب ۱-۴۴۷۵۰۱-۹۹۹۱-۱۳۱۱ بانک گردشگری شعبه اصفهان بنام شرکت دیدار اقتصاد ایرانیان

*همچنین امکان پرداخت و واریز وجه در دستگاه کارت خوان مدرسه وجود دارد*